تبلیغات

k
[+]دانشنامه ی هوا و فضا - نجوم در هند باستان[+]
پرواز تا بینهایت

نجوم در هند باستان

1391/02/5 18:53

نویسنده : امیرحسین سجادی

در زبان هندی ، علم نجوم را khagola-shastra كه نام رصدخانه مشهوری در دانشگاه نالاندا است ، می نامند . در این مكان ، ستاره شناس نامی هندی به نام آریابهاتا در قرن پنجم به فراگیری این علم پرداخت.

 ....

وی یك دستگاه ریاضی ارائه كرد كه در آن دوران زمین حول محورش و حركت سیارات نسبت به خورشید را فرضیه سازی می كرد . او هم چنین نتیجه تقریباً درستی در مورد محیط دایره یا كره عرضه و نیز چگونگی تشكیل خسوف و كسوف را برای اولین بار كشف كرد . تعیین شعاع مدارهای سیارات برحسب شعاع مدار زمین یا خورشید به وسیله دوره گردش آنها توسط این شخص به دست آمد . وی از اولین كسانی بود كه كشف كرد مدار سیارات به دور خورشید بیضی شكل است و اولین منجم شناخته شده در این قاره بود كه از دستگاه روز شمار تناوبی خورشیدی استفاده كرد .

 

در كتاب او « آریابهاتیا » كه در سال 498 میلادی منتشر شد ، قوانین عددی و هندسی برای محاسبه گرفت ها توصیف شده بود. علم نجوم در هند ، قسمت اعظم پیشرفت های خود رامدیون نظریات این دانشمند از جمله شكل گیری منظومه شمسی با اشكال كروی و ارائه الگوهای عددی و ریاضی است .

 

آریابهاتا در سال 476 میلادی در شهر كرلای هند به دنیا آمد . هنگامی كه هنوز جوانی نوپا بود به دانشگاه نالاندا برای تحصیل در علم ستاره شناسی فرستاده شد. او مقاله های مهمی در عرصه نجوم عرضه كرد و نیز نظریه خورشید مركزی را مطرح كرد و بعد ها موجب ایجاد سهولت در فعالیتهای كپرنیك شد .

كتاب های آریابهاتا در قرن سیزدهم به لاتین ترجمه شد ؛ به واسطه این امر ، اروپاییان با روش های محاسبه مساحت مثلثات و حجم كرات هم مانند مربع و مكعب آشنا شدند . دیدگاه های او در مورد گرفت ها و اینكه خورشید منبع نور ماه (مهتاب) می باشد ، ممكن است تأثیر زیادی روی منجمان اروپایی نگذاشته باشد ولی بعداً همین دیدگاه ها از طریق رصدهای كپرنیك و گالیله باورپذیر شد .

 

اما آریابهاتا همه این حقایق را 1500 سال پیش و 1000 سال قبل از كپرنیك و گالیله كشف كرد و همین امر باعث شد تا از وی به عنوان یك پیشقدم در این عرصه یاد شود . روش های شمارش نجومی آریابهاتا كه در كتاب های او شرح داده شده ، اسناد موصقی برای اختراع تقویم هندی شد .

 

بنابراین در هند باستان ، گرفت ها نیز شناخته و پیش بینی شدند و طبیعت حقیقی آنان حداقل برای منجمان قابل درك بود . نبود تلسكوپ بسیاری از پیشرفت های نجوم باستان هند را پنهان ساخت . ولی باید پذیرفت كه با وجود نبود پشتوانه ای برای رصدها كه با وسایل بسیار ساده انجام می شد ، منجمان هند باستان به موفقیت های نسبتاًً بزرگی در خصوص اندازه گیری حركات نجومی و پیش بینی گرفت ها دست یافتد . ستاره شناسان هندی نظریه كروی بودن زمین را مطرح كردند و آریابهاتا اولین كسی بود كه در قرن پنجم به این حقیقت پی برد.

 

یكی دیگر از منجمان و ریاضی دانان هند ، براهماگوپتا در قرن هفتم برآورد كرد كه محیط زمین 5000 یوجانا است . یك یوجانا =  kms7.2 است كه به تخمین امروزی بسیار نزدیك می باشد .
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: 1391/02/7 17:40
وبلاگ نویسان قالب وبلاگ وبلاگ اسکین قالب میهن بلاگ